Serbske stawizny w 160 wobrazach

(Janina Krygarjowa)
Nowy plakat “Serbske stawizny w 160 wobrazach” so 23. septembra 2015 w 19.00 hodź. w Serbski muzeju zjawnosći předstaji.
W 160 wobrazach a krótkich tekstach poda so přehlad wo faktach serbskich kulturnych stawiznow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Wot prěnjeho pisomneho naspomnjenja Serbow w chronice Fredegara wokoło 630 hač k stotej róčnicy załoženja Domowiny w lěće 2012 so stawizny Serbow zwobraznjeja. Historiske dokumenty a objekty steja jako symbol za wažne mězniki serbskich stawiznow. Awtoraj dr. Hans Mirtschin a Ralf Reimann, kotrajž staj tež awtoraj plakata k stawiznam Budyšina, staj nimo znatych dokumentow a wobrazow wušiknje tež nowy material wuzwoliłoj. Zmóžnitaj z tym wobhladowarjej wosebity wid na serbske kulturne stawizny.
Byrnjež so stawizny Serbow chronologisce wobjednawaja, so přez wosebite wuhotowanje zdobom paralelne zhladowanje na wěste časowe wotrězki zmóžnja. Tomu polěkuje tež barbny časowy přehlad, kotryž zmóžnja zarjadowanje podawkow do stawiznow wobeju Łužicow a Němskeje.
Plakat, kotryž so jako ryzy plakat we wulkosći 63 cm x 89,1 cm a na wulkosć A4 fałdowany poskića, předleži w serbskej a němskej rěči. Wón ma wosebje pola młodostnych zajim za stawizny Serbow a dwurěčneje Łužicy budźić.

Wudawaćeljo: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěcny centrum WITAJ, Serbski institut z.t., Serbski muzej Budyšin
Awtoraj: Ralf Reimann a dr. Hans Mirtschin