Serbski muzej wot 15.11.2021 zawrjeny

Wustajeńcy Serbskeho muzeja su jenož hišće tón kónc tydźenja přistupne. Tuž wužijće składnosć wopyta wosebiteje wustajeńcy “5 x Němska po wšěm swěće. W špihelu migracije“. Wot póndźele, 15.11.2021 je Serbski muzej za njewěsty čas zawrjeny. Wšitcy sobudźěłaćerjo muzeja su do Strowotniskeho hamta wotrjadowane. We wažnych padach móžeće nas pod 03591 270 870 0 abo sekretariat@sorbisches-museum.de docpěć. Wostańće strowi!