Serbski muzej přinjese swětło do ćmy stawiznow

Njedźelu, dnja 20.1.2019 witamy wšitkich wot 13 do 18 hodź. na srjedźowěkowske zarjadowanje. Z rjemjesłom, hudźbu a dalšimi překwapjenkami chcemy stary čas wožiwjeć. Tak móžeće słowjanski srjedźowěk ze wšěmi zmysłami dožiwić. Kak so naši prjedownicy drasćachu a kak běchu před wjac hač 1200 lětami žiwi? Što sydaše k snědani abo k wobjedu? Štó zadźěła kak woheń? Wšo to a wjele wjac so pokaza ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow! Tuž podajće so z nami na wosebite swójbne popołdnjo do zašłosće!

sjredźowěkowske swójbne popołdnjo_facebook