EU-projekty

EU-projekty

Dźěćacy widejowy přewodnik

Projekt spěchuje so přez Europski fonds za regionalne wuwiće, “Kleinprojektefonds INTERREG Polen-Sachsen” 2014-2020.

Projektny titul

Zetkanje ze serbskej kulturu w euroregionje Nysa za dźěći

Projektny partner

DPFA EUROPRYMUS Sp.z o.o, Szkoła „Tęcza”, Zgorzelec

​Wopisowanje projekta

Mamy coś dla uszu! Wasz wideoprzewodnik dla dzieci!

Nastajej wuši! Dźěćacy widejowy přewodnik za was!

W 34 stacijach wjedźe widejowy přewodnik za dźěći w pólšćinje zabawnje po muzeju. Pjeć serbskich bajowych postawow- su to lutk, hober Sprjewnik, dźowka wódneho muža, błudnička a hadźacy kral- předstajeja w krótkich animacijach stawizny Serbow, nałožki a wšědny dźeń. W kooperaciji ze šulskim centrom „Tęcza” (tučel) w Zgorzelcu nahrawachu so z pomocu šulerjow a wučerjow dialogi bajowych postawow w pólšćinje.

 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
​Cil projekta

Sposrědkowanje serbskeje kultury jako zhromadne herbstwo euroregiony

Cil projekta je naslědne a stajne wuwiće w natwarje kontaktow a partnerow k spěchowanju sposrědkowanja serbskich stawiznow a kulturu jako zhromadne herbswo euroregiony. Tutón projekt přinošuje k tomu, zo so historisce zrosćene styki susodstwa haja, zesylnja a wutwarja. Nimo stawizniskeho zwiska wobeju kulturow ma so teritorialna zwjazanosć přez hranicy spěchować. 

Serbski muzej jako zwonkašulske kubłanišćo skići móžnosć, być zetkanišćo za dźěći, młodźinu a swójby. Přez widejowy přewodnik jako moderny medij zmóžni so načasny přistup k wědźe w pólšćinje. Přewodnik wusměri so direktnje na našich pólskich susodow jako najsylniša wopytowarska skupina muzeja. Přez dalše zhromadne dźěło z projektnym partnerom móhli so šulske partnerstwa wuwiwać, zetkawanja a wuměny wotměwać kaž tež toleranca a zrozumjenje za kulturnu wšelakorosć spěchować.

Projektny čas: 1.1.2019 – 30.4.2020
Hódnota projekta: 18.461,80 €
Spěchowanje přez Europski zwjazk / Europäische Union: 85%

 

Serbski muzej spěchuje so institucionelne wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma, kaž tež přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska. Serbski muzej je zarjadnišćo wokrjesa Budyšin.

Mjezynarodne zarjadowanja projekta

Šulerska jězba wotměwaše so 28. a 29. meje 2019. K tomu přewjedźe so projektny dźeń šule “Tęcza” ze Zgorzelca we wokolinje Budyšina. Za zeznaće rěče a kultury zetkachu so šulerki a šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy a šule „Tęcza” ze Zgorzelca w Serbskim muzeju.

Na swójbnym popołdnju dnja 7.12.2019 so widejowy přewodnik za dźěći předstaji. Pokazachu so někotre sekwency přewodnika w pólšćinje kaž tež šulerskej programaj wobeju šulow. Tak přednjesechu pólscy hosćo wurězki zymskeho programa a Serbska wyša šula „Michał Hórnik” wurězki šulskeho musicla „Quo vadis”. Hodowne kolendy zanjesechu žony skupiny „Rozmaryn” z Bogatynje, kiž tež po programje pólske kulinariske speciality poskićachu.

 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
EU-projekty
EU-projekty
EU-projekty
EU-projekty

Dźěćacy widejowy přewodnik

 

Projekt je wobstatk kooperaciskeho programa k spěchowanju mjezyhraničneho zhromadneho dźěła mjez swobodnym krajom Saksku a Čěsku republiku 2014-2020 w ramiku cila “europske teritorialne zhromadne dźěło”.

Projektny titul

Zetkanje ze serbskej kulturu w euroregionje Nysa za dźěći – widejowy přewodnik

Projektny partner

Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

Wopisowanje projekta

Nastajej wuši! Dźěćacy widejowy přewodnik za was!

W 34 stacijach wjedźe widejowy přewodnik za dźěći w čěšćinje zabawnje po muzeju. Pjeć serbskich bajowych postawow- su to lutk, hober Sprjewnik, dźowka wódneho muža, błudnička a hadźacy kral- předstajeja w krótkich animacijach stawizny Serbow, nałožki a wšědny dźeń. W kooperaciji ze Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. nahrawachu so z pomocu šulerkow a šulerjow kaž tež dorosćenych dialogi bajowych postawow w čěšćinje.  

 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
 • EU-projekty
​Cil projekta

Sposrědkowanje serbskeje kultury jako zhromadne herbstwo euroregiony

Cil projekta je naslědne a stajne wuwiće w natwarje kontaktow a partnerow k spěchowanju sposrědkowanja serbskich stawiznow a kulturu jako zhromadne herbswo euroregiony. Tutón projekt přinošuje k tomu, zo so historisce zrosćene styki susodstwa haja, zesylnja a wutwarja. Nimo stawizniskeho zwiska wobeju kulturow ma so teritorialna zwjazanosć přez hranicy spěchować. 

Cilowa skupina su šulerki a šulerjo w starobje mjez 6 a 10 lět kaž tež swójby z dźěćimi. Ličby wopytowarstwa ze susodneje republiki su přiběrace. Tohodla chcemy čěske wopytowarstwo rěčnje podpěrać.

Serbski muzej jako zwonkašulske kubłanišćo skići móžnosć, być zetkanišćo za dźěći, młodźinu a swójby. Přez widejowy přewodnik jako moderny medij zmóžni so načasny přistup k wědźe w čěšćinje. Přewodnik wusměri so direktnje na našich čěskich susodow jako druha najsylniša wopytowarska skupina muzeja. Přez dalše zhromadne dźěło z projektnym partnerom móhli so šulske partnerstwa wuwiwać, zetkawanja a wuměny wotměwać kaž tež toleranca a zrozumjenje za kulturnu wšelakorosć spěchować.

Mjezynarodne zarjadowanje projekta

Předwidźane je prezentacija čěskeho dźěćaceho přewodnika w lěće 2021.

Projektny čas: 25.12.2019 – 31.12.2021
Hódnota projekta: 11.998,65 €
Spěchowanje přez Europski zwjazk / Europäische Union: 85%

Serbski muzej spěchuje so institucionelne wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma, kaž tež přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska. Serbski muzej je zarjadnišćo wokrjesa Budyšin.

< class="footer-inner">