Praktikantka podpěra šěsć tydźenjow Serbski muzej!

W přichodnych šěsć tydźenjach podpěruje Daniela Šenkec ze Smjerdźaceje Serbski muzej při digitalnym archiwizowanju plakatow na komputeru.
Za to wužiwa 23lětna studentka katolskeje teologije, wuměłskich stawiznow a stawiznow čas mjezy 6. a 7. semestrom jeje studijow na bachelor-wotzamknjenje.
Při jeje dźěle nawjeduje ju naša muzeologowka knjeni Bierlingowa.
„Jedna so wo jedyn tmj. wólbnowinowaty praktikum, tuž chcych jón rady w Serbskim muzeju złožić.“