Jutrowna wustajeńca Serbskeho muzeja so ke kóncej chila

Štóž njeje hišće lětušu jutrownu wustajeńcu w Serbskim muzeju widźał, měł so do spěcha měć. Jenož hač do njedźele je hišće přistupna. Mjez druhim wopomina so 400. křižerski jubilej Radworskeho a 30. jubilej wožiwjenja Budyskeho procesiona. Tež wěnčki nestora serbskeho křižerstwa dr. Pětra Brězana, kiž bě 75 lět křižer, su widźeć. Hač dotal je muzej […]