K smjerći Wórše Lanzyneje

(* 11.9.1928 –  † 20.12.2020) Serbski muzej žaruje wo nestorku serbskeho tworjaceho wuměłstwa Wóršu Lanzynu, kotraž zemrě 92lětna krótko do hód 2020. Kreatiwnosć a tworićelske dźěło woznamjenitej za wuměłču tajke něšto kaž domizna, zwučeny teren, na kotrymž čuješe so wěsta, trjebana a wužadana. Wórša Lanzyna čerpaše z bohatstwa słowjanskeje a serbskeje ludoweje kultury a ornamentiki. […]