Nowa wolontarka a nowy praktikant w muzeju

Rebecca

Ja rěkam Rebecca Wöppelowa a wopytach Serbski gymnazij w Budyšinje. Po maturje studowach w  Heidelbergu stawizny. Nětko sym nowa wolontarka w Serbskim muzeju a so jara wjeselu, zo sym zaso w domiznje.

 

Maurice

Ja rěkam Maurice Effenberger a sym 16 lět stary. Moje realnošulske zakónčenje złožich na Serbskej wyšej šuli w Budyšinje. Tučasnje wopytam Powołanski šulski centrum (BSZ) w Kamjencu, tam chcu 2020 moju maturu zakónčić. Jako praktikant w Serbskim muzeju inwentarizuju na přikład historiske wobrazy a druhe wažne dokumenty.