Namołwa!

Prěni raz wěnuje Serbski muzej w Budyšinje wot 09.10.2016 hač do 01.03.2017 wosebitu wustajeńcu stawiznam fotografije we Łužicy a prašenju, hdy jewjachu so w fotografijach serbske elementy jako wotmolowanja hódny motiw. (Hlej: https://sorbisches-museum.de/?lang=wen)  K tomu přehladachu so we łužiskich archiwach a muzejach kaž tež pola priwatnych wosobow njesměrnje wjele originalnych fotografijow.

Wobsedźiće tež wy zajimawe historiske wobrazy z časoweje doby 1850 hač do 1930? Potom njedwělujće a poskićće tute Serbskemu muzejej za čas wustajeńcy abo jenož na wobmjezowanu chwilu! Za to stej dwě wosebitej sćěnje rezerwowanej. Prošu přizjewće so pola nas, zo bychmy motiwy wupytali.  Z tym móžeće přinošować, zo so wustajeńca stajnje znowa přeměnjuje. Stawizny su žiwe wot  žiweho kaž tež wot zachodneho wokomika; žadyn druhi medij njewujasni to tak jasnje kaž fotografija.