Wjac nic hišće nic

Srjedu, dnja 30.09.15 předstaji a rozestaji so Serbski muzej z filmowym tworjenjom łužiskeje wuměłče Maje Nageloweje. Jeje mnohostronske dźěło, kotrež zwobraznuje so w 7 filmach wobsahuje:
rysowane metamorfozy, nahrawanja perfomancow, dopomnjenja na wotbagrowane wsy a poetiske wobhladowanje so pozhubjaceje Mužakowskeje hole.
Zawodne słowa poda, fachowa žurnalistka a wjednica filmoweho programa „Dok Leipzig“, dr. Grit Lemke z Berlina.
Wšě filmy traja hromadźe někak jednu hodźinu.
19:00 hodź – na žurli

Dr. Grit Lemke:

Wjednica filmoweho programa DOK Leipzig, awtorka/kuratorka

Narodźi so 1965 w Grodku/ Delnja Łužica. Wukubłanje jako fachowa twarska dźěłaćerka a dźěło w dźiwadłowym a kulturnym wobłuku. Studij kulturnych wědomosćow, etnologije a literatury w Lipsku, promocija w europskej etnologiji. Wot lěta 1991 dźěło za DOK Leipzig, a wot 2014 sem tam wjednica filmoweho programa. Wot lěta 2001 do lěta 2003 wuběrkowe dźěło za Sheffield International Documentary Festival. Wot 1998 sem we wšelakich funkcijach za festiwal wuchodo-europskeho filma w Choćebuzu, tam wot lěta 2014 sem zamołwita za němsko-serbski wotrjad „Heimat / Domownja“. Kuratěrowaše rjady filmowe rynki, mjez druhim za DOK Leipzig, Akademiju wuměłstwa w Berlinje, GoEast Festival srjedźno- a wuchodoeuropskeho filma we Wiesbadenje a za Goethowy institut. Měješe wjacore kubłanske nadawki we wobłukomaj wizuelneje antropologije a dokumentarneho filma na wjacorych wysokich šulach a institutach. Skutkowaše jako mentorka we wjacorych treningowych programach, sobudźěło jako awtorka za dokumentarne filmy a –serije kaž tež za publikacije k dokumentarnemu filmej, pisa za nowiny a časopisy.