Party w muzeju!

Njedźelu, 24.07.2022, přeprosy Andrea Pawlikowa na serbske kuratorske wjedźenje “Party w 21. lětstotku” w 14 hodź. Parta je tradicionelna słowakska nahłowna pycha njewjestow a družkow. Wustajeńca pokaza 53 partow ze wšelakich regionow Słowakskeje w kombinaciji z pomolowanjom wobliča modlow. Tradicija je tu modernje interpretowana, štož skića tež nam Serbam zajimawu inspiraciju.

P.S.: Znajeće hižo naše prózdninske poskitki? Hlej https://sorbisches-museum.de/kalender-4/?lang=wen