Póstniski poskitk – paslenje maskow!

Camprowarjo a nory! Bórze je zaso póstniski čas! A z čim by móhł lěpje na so skedźbnić, hač z twojej samopaslenej, luboznje wuhotowanej – masku?! W tradiciji nowolětnych a póstniskich camprowanjow wuhotujemy masku z pomocu předłohi  a papmašeja. Waše ideje a namjety su nam witane! Hižo zhromadne lěpjenje a wuhotowanje lubi wjele wjesela! K dispozicij […]