Mały lud. Bohata kultura.

Jimace stawizny a žiwa přitomnosć z bohatej kulturu a rjanymi nałožkami – to woznamjenja serbski lud.
Zeznajće lud bohaty na tradicijach – tu w Serbskim muzeju w Budyšinje.
Zajimawe wustajeńcy za cyłu swójbu pokazaja Wam serbske stawizny, rjemjesło, narodnu drastu, hudźbu a literaturu kaž tež wuměłstwo.
Witajće wutrobnje do serbskeho swěta!

 

Home
Home
Home

Serbski muzej spěchuje so přez Załožbu za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma, kaž tež přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska. Serbski muzej je zarjadnišćo wokrjesa Budyšin.

Wabjenski film

Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Zarjadowanska brošura

Tule namakaće aktualny štwórčlětny přehlad jako pdf.

->kwartalna protyka II 2020

Prosymy wo zrozumjenje, hdyž so dla tuchwilneje pandemije zarjadowanja njewotměwaja abo přepołoža.  Přichodny „KOFEJ W TŘOCH” njebudźe 3. junija ale 9. septembra, při čimž tema přednoška „Spěwawa Jězußowa Wincza” wostanje. Njedźelu, dnja 20. septembra so wosebita wustajeńca „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja” zahaji. Terminy za lětnje prózdninske poskitki namakaće pod „Kubłanje a posrědkowanje” na našej internetnej stronje. Nowy flyer wuńdźe w poslednim kwartalu lěta.

 

 

 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home

Aktualnosće

Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home