Mały lud. Bohata kultura.

Jimace stawizny a žiwa přitomnosć z bohatej kulturu a rjanymi nałožkami – to woznamjenja serbski lud.
Zeznajće lud bohaty na tradicijach – tu w Serbskim muzeju w Budyšinje.
Zajimawe wustajeńcy za cyłu swójbu pokazaja Wam serbske stawizny, rjemjesło, narodnu drastu, hudźbu a literaturu kaž tež wuměłstwo.
Witajće wutrobnje do serbskeho swěta!

Home

Wabjenski film

 

 Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Zarjadowanska brošura

Tule namakaće aktualny štwórčlětny přehlad jako pdf.
-> SM Protyka

 

 

Home

Wuměłče a wuměłcy

Wobdźěleni wuměłče a wuměłcy wosebiteje wustajeńcy

  • Iris Brankačkowa, Michael Kruscha, Frauke Rahr, Hella Stoletzki (DE)
  • Nika Autor, Jošt Franko, Marko Peljhan, IRWIN (SI)
  • Marko Lipuš, Zorka L-Weiss, Melitta Moschik, Karl Vouk (AT)

 Literatura

  • Lubina Hajduk-Veljkovićowa (DE), Anja Golob (SI), Cvetka Lipuš (AT)

 Hudźba

  • Walburga Wałdźic, Heidemarie Wiesnerec, Gerold Gnausch,
  • modernsax berlin (DE), Carinthia Saxophon Quartett (AT)

Publikacija

 titul katalog1

Publikacija tři-krajoweho projekta ma přinoški w hornjo- abo delnjoserbskej, słowjenskej a němskej rěči.

Aktualnosće