interreg_Polen-Sachsen

Projekt spěchuje so přez Europski fonds za regionalne wuwiće. Kleinprojektefonds INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.

Projektny titul

Zetkanje ze serbskej kulturu w euroregionje Nysa za dźěći

Projektny partner

DPFA EUROPRYMUS Sp.z o.o, Szkoła „Tęcza”, Zgorzelec

DPFA

Wopisowanje projekta

Mamy coś dla uszu! Wasz wideoprzewodnik dla dzieci! Nastajej wuši! Dźěćacy widejowy přewodnik za was!

W 34 stacijach wjedźe widejowy přewodnik za dźěći w pólšćinje zabawnje po muzeju. Pjeć serbskich bajowych postawow- su to lutk, hober Sprjewnik, dźowka wódneho muža, błudnička a hadźacy kral- předstajeja w krótkich animacijach stawizny Serbow, nałožki a wšědny dźeń. W kooperaciji ze šulskim centrom „Tęcza” (tučel) w Zgorzelcu nahrawachu so z pomocu šulerjow a wučerjow dialogi bajowych postawow w pólšćinje.  

Projekty
Projekty
Projekty
Projekty

Mamy coś dla uszu! Wasz wideoprzewodnik dla dzieci!

 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty
 • Projekty

Mjezynarodne zarjadowanja projekta:

Šulerska jězba wotměwaše so 28. a 29. meje 2019. K tomu přewjedźe so projektny dźeń šule “Tęcza” ze Zgorzelca we wokolinje Budyšina. Za zeznaće rěče a kultury zetkachu so šulerki a šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy a šule „Tęcza” ze Zgorzelca w Serbskim muzeju.

Na swójbnym popołdnju dnja 7.12.2019 so widejowy přewodnik za dźěći předstaji. Pokazachu so někotre sekwency přewodnika w pólšćinje kaž tež šulerskej programaj wobeju šulow. Tak přednjesechu pólscy hosćo wurězki zymskeho programa a Serbska wyša šula „Michał Hórnik” wurězki šulskeho musicla „Quo vadis”. Hodowne kolendy zanjesechu žony skupiny „Rozmaryn” z Bogatynje, kiž tež po programje pólske kulinariske speciality poskićachu.

Projekty
Projekty

 

 

Projekty
Projekty
Projekty
Projekty

Cil projekta

Sposrědkowanje serbskeje kultury jako zhromadne herbstwo euroregiony

Cil projekta je naslědne a stajne wuwiće w natwarje kontaktow a partnerow k spěchowanju sposrědkowanja serbskich stawiznow a kulturu jako zhromadne herbswo euroregiony. Tutón projekt přinošuje k tomu, zo so historisce zrosćene styki susodstwa haja, zesylnja a wutwarja. Nimo stawizniskeho zwiska wobeju kulturow ma so teritorialna zwjazanosć přez hranicy spěchować. 

Serbski muzej jako zwonkašulske kubłanišćo skići móžnosć, być zetkanišćo za dźěći, młodźinu a swójby. Přez widejowy přewodnik jako moderny medij zmóžni so načasny přistup k wědźe w pólšćinje. Přewodnik wusměri so direktnje na našich pólskich susodow jako najsylniša wopytowarska skupina muzeja. Přez dalše zhromadne dźěło z projektnym partnerom móhli so šulske partnerstwa wuwiwać, zetkawanja a wuměny wotměwać kaž tež toleranca a zrozumjenje za kulturnu wšelakorosć spěchować.

Projektny čas

1.1.2019 – 30.4.2020

Hódnota projekta

18.461,80 €

Spěchowanje přez Europski zwjazk / Europäische Union

85%

Serbski muzej spěchuje so přez Załožbu za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma, kaž tež přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska. Serbski muzej je zarjadnišćo wokrjesa Budyšin.

Projekty
Projekty
Projekty
Projekty
Projekty
Projekty