Studentka muzeologije na praktikumje

Ja rěkam Luise Körber, pochadźam z Drježdźan a studuju muzeologiju na Wysokej šuli za techniku, hospodarstwo a kulturu w Lipsku. Přichodne połlěto zaběram so ze zběrku Serbskeho muzeja. W času praktikuma chcu mjez druhim slědźić a w nowym magacinje inwentarizaciju podpěrać. A wězo tak wjele kaž móžno w muzeju zeznać a tróšku serbsce wuknyć!

Studentka muzeologije na praktikumje