WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03

26.5.2019 – 25.8.2019

Wuměłska wustajeńca wěnuje so interkulturelnje a interdisciplinarnje změnam krajiny a kultury. Wuměłstwo jako nošer idejow spěchuje z tym identifikaciju z wobrazami, přinošuje k tomu, so z temu rozestajeć, změny spóznawać a procesy do prašenja stajić.

Mjezynarodny projekt wuměłcow a wuměłčow, z kulturu tworjacymi, spěchowacymi, wustajowacymi a přeslědźowacymi institucijemi zwjazuje  Němsku, Rakusku a Słowjensku.

Zarjadowanja přewodźaceho programa wosebiteje wustajeńcy wopřijeja wobłuki wizuelneho wuměłstwa, literaturu a hudźbu.