machot časa. wot běłeho k čornemu

20.06.2021 – 26.09.2021

Wustajeńca z rysowankami a grafiskimi łopjenami Maje Nageloweje prezentuje hłownje nowe dźěła jeje wuměłskeho tworjenja.

Při tym wobjednawaja wuhlowe rysowanki, raděrowanki kaž tež instalacije filozofiske a towaršnostne temy.

Ćežišćo tworja rysowanki, kotrež w jich bjezposrědnosći wšědne situacije a objekty na njewšědne wašnje do prašenja stajeja. Přidatnje so w ekspoziciji zběrka grafikow zašłeho lětdźesatka prezentuje.

Tu móžeće sej dwurěčny flyer wobhladać a darmo wotskładować.