5 x Němska po wšěm swěće

17.10.2021 – 24.04.2022

Hamburgski fotograf Jörg Müller sćěhuje při swojich slědźenjach za swójski fotowy projekt wšelakim němskim slědam po wšěm swěće. Na swojich wotkrywanskich jězbach je so jemu poradźiło, němske žiwjenje na pjeć kontinentach fotografisce zapopadnyć.

Jörg Müller portretuje městnosće wšudźe tam, hdźež su potomnicy wupućowarjow žiwi, kotřiž běchu w zašłych lětstotkach Němsku wopušćili. Fotowa wustajeńca wotbłyšćuje wšědne žiwjenje na pjeć najwšelakorišich městnach. Sposrědkuje wobhladowarjej zaćišć wo tym, na kajke wašnje su potomnicy němskich wupućowarjow dźensa hišće doma w němskej kulturje. Na přikład zo němske swjedźenje a němske Bože słužby swjeća, w šuli němsce wuknu a rěč swojich prjedownikow dale nałožuja.

Wustajene wobrazy pokazuja pak tež, zo su so potomnicy němskich wupućowarjow na wotpowědnych městnach integrowali. W spočatnje njepřećelnej, jěrej wokolinje hospodarski rozmach docpěli a so na přichod wusměrili. Wustajeńca znazornja nimo toho, zo njejsu migracija, rěčna abo kulturna pluralita žadyn nowy fenomen. Wona dopomina na němske wupućowanske prudy w zašłosći, w kotrychž běhu wupućowarjo swoju němsku domiznu wójnow a hłodu, hospodarskeje nuzy a nabožneho přesćěhanja dla wopušćichu.

Fotowy projekt ma być pledoajej za mjezynarodne zhromadne žiwjenje a špihel migracije w aktualnej situaciji připućowanja.

https://www.goethe.de/de/spr/eng/dmi/5xd.html

https://www.joergmuellerfotografie.de/5x-deutschland