Dźěłarnička za młodostnych “wot běłeho k čornemu”, 17.7.2021 wot 10-16 hodź.

Wuchadźišćo leži we wotwažowanju grafiskich srědkow: so zeznajomnić a wuspytać wšelake rysowanske materialije kaž tuša, wuhlo, wołojnik, grafit, marker a fineliner. Zmysł leži w tym, so sensibilizować dać wot njekónčnych móžnosćow mjez běłym a čornym. Wobdźělnicy zeznaja hru z liniju, blakom, strukturu a płoninu. Na kóncu so dźiwaš, kotre předmjety a temy hodźa so z […]