domowy porjad

Domowy porjad za Serbski muzej

Serbski muzej je kulturne a kubłanske zarjadnišćo w nošerstwje wokrjesa Budyšin. Tu móžeće so wo domowym porjedźe a hygieniskich předpismach našeje institucije informować.

-> Domowy porjad Serbskeho muzeja_2020

-> Regularije a pokiwy za wopyt Serbskeho muzeja _staw 1.10.2021

< class="footer-inner">