Wuhlad 2016 – Januarske zarjadowanja k wustajeńcy „Wuzwolene.“

Doba našeje wustajeńcy „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ chila so ke kóncej.
W zwisku z wustajeńcu chcu Was wosebje na srjedu 13.01.2016 skedźbnić. Poskići so kuratorne wodźenje přez wustajeńcu wot 18.00 hodź. sem a 19.00 započina so zajimawy kolokwij z nazhonjenym zběraćelom wuměłskich twórbow a čłonom spěchowarskeho towarstwa, knjezom Jurijom Łušćanskim.
23.01.16 zaruči so ludźom, kotřiž rady kreatiwnje dźěłaja móžnosć, so na eksperimentelnej dźěłarničce (workshop) knjeni Spengleroweje wobdźělić.
A k finisaži njedźelu 31. januara skónčimy, kaž husto z wašnjom, ze zjawnym wodźenjom