Wuhlad 2016 – Januarske zarjadowanja k wustajeńcy „Wuzwolene.“

Doba našeje wustajeńcy „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ chila so ke kóncej. W zwisku z wustajeńcu chcu Was wosebje na srjedu 13.01.2016 skedźbnić. Poskići so kuratorne wodźenje přez wustajeńcu wot 18.00 hodź. sem a 19.00 započina so zajimawy kolokwij z nazhonjenym zběraćelom wuměłskich twórbow a čłonom spěchowarskeho towarstwa, knjezom Jurijom Łušćanskim. 23.01.16 zaruči so ludźom, […]