Dołha nóc kultury w Budyšinje 13 .06.2015

Lětuše programowe poskitki Serbskeho muzeja poćahuja so na tučasnu wosebitu wustajeńcu „Karl Vouk. Satkula abo (s)twor(jen)a krajina“.
Knjez Karl Vouk budźe sobotu wječor přitomny w Serbskim muzeju a poskići wodźenje přez swójsku wosebitu wustajeńcu w 19.00 a w 22.00 hodź.
Hłowny poskitk je w 20.30 hodź., jako zhromadny projekt ze Załožbu za serbski lud, předstajenje literarneho koncerta „Rekwiem za Mata Starika“. Na zakładźe teksta „Mato Starik“ dr. Tonija Bruka a po koncepciji Michaela Stöckla, wobjednawa so wosud wosoby, kotraž přez dalše wudobywanje brunicy, swójski dom, zdobom doma zhubi.
„Rekwiem za Mata Starika“ pokaza so k prěnjemu razej 12.8.2014 w zwisku z Pliberskimi dźiwadłowymi dnjami (Bleiburger Theatertage.) jako zhromadny projekt słowjenskich/rakuskich a serbskich wuměłcow.
Zastupne lišćiki za Dołhu nóc kultury hodźa so při kasy Serbskeho muzeja kupić w předpředani abo při wječornej kasy.
Za našich wopytowarjow poskićimy zakuski a wšelke napoje.