Serbski muzej pokazuje hóstnu wustajeńcu w kašubskim Bytowje.

Tučasnje pokazuje so hóstna wustajeńca Serbskeho muzeja w Zapadnokašubskim muzeju w pólskim Bytowje z titulom „Serbja. Mały Lud. Bohata kultura. Die Sorben. Kleines Volk. Reiche Kultur.“ Předstajeja so serbske stawizny a moderna, kaž tradicije a drasty. Kooperaciski projekt mjez serbskim a kašubskim muzejom započinaše so hižo 2014 z wosebitej wustajeńcu ke Kašubam w Serbskim muzeju. […]