Kubłanje a posrědkowanje

Serbski muzej ma za wopytowarjow wšěch starobnych skupin zabawne programy a zajimawe projekty přihotowane.

Bildung und Vermittlung

K stawiznam Serbow

Bildung und Vermittlung

Dźěćatstwo a šula něhdy

Bildung und Vermittlung

Na slědach serbskich bajow

Podamy so na krótku stawiznisku jězbu wot zasydlenja našich prjedownikow hač do dźensnišeho časa. Rěčimy wo narodnej drasće, wěrje a nałožkach.

Přez jednotliwe eksponaty muzeja so pokaza, što serbski lud we wšelakich lětstotkach nazhoni.

Hodźi so za: pěstowarnje, zakładne šule, spěchowanske šule, wyše šule a gymnazij

Chcemy so ze dźěćatstwom před něhdźe 150 lětami rozestajeć a zhonić, kak su dźěći žiwe byli, z čim su sej hrajkali a što běchu nadawki wšědneho dnja. Dožiwimy přez serbsku drastu a wužiwanje sudobjow a hrajkow čas našich prawowkow a pradźědow.

Předstajenje šulskeje wučby 19. a 20. lětstotka dožiwja dźěći aktiwnje w kabineće. Zaběramy so ze serbskej rěču a starym pismom. Z pjerom a čornidłom wuknjemy stare pismo pisać.

Hodźi so za: pěstowarnje, zakładne šule, spěchowanske šule, wyše šule a gymnazij

Tutón program wjedźe najprjedy přez stajnu wustajeńcu, w kotrejž móža šulerjo schowane bajowe figury nadeńć. K tomu předstaja so jednotliwe baje abo bajki.

Potom smě kóždy swoju najlubšu figuru molować.

Hodźi so za: pěstowarnje, zakładne šule, spěchowanske šule, wyše šule a gymnazij

Bildung und Vermittlung

Što nam wobrazy powědaja

Bildung und Vermittlung

Narodne hibanje a serbske wótčincy

Bildung und Vermittlung

Wodźenje po starym měsće

Wupytamy sej w galerij Serbskeho muzeja wuměłske twórby, kiž nas wosebje narěča. Ze zynkami a słowami wopisujemy a wotrysujemy wupytany wobraz.

Štó z was ma najlěpšu stawiznu k swojemu wobrazej?

Hodźi so za: pěstowarnje, zakładne šule, spěchowanske šule, wyše šule a gymnazij

Jako zazběh so předstaji, kak je k narodnemu hibanju 19. lětstotka dóšło. W prezentaciji a při swobodnym dźěle zbliža so šulerjam sławne wosobiny kaž Smoler, Hórnik, Ćišinski, Zejler, Kocor, Muka, Měrćink, Krawc, Grólmusec, Kilian, atd.

Eksponaty wótčincow, citaty, knihi a hudźba su runje tak wobstatk programa.

Hodźi so za: wyše šule a gymnazij

Zeznajće město Budyšin na druhe wašnje!

Na wšelakich stacijach stareho města zhoniće něšto k stawiznam a k tomu maja so nadawki spjelnić abo na prašenja wotmołwić.

Hodźi so za: zakładne šule, spěchowanske šule, wyše šule a gymnazij

Swójby

Poskićamy wjedźenja za swójby po wosebitych wustajeńcach.

Wosebita pedagogika

Za slepych, małowidźacych a hłuchoněmych z wukubłanym přewodnikom.

Tematiske wjedźenja

K wosebitym wustajeńcam a k wěstym aspektam stajneje wustajeńcy.

Bildung und Vermittlung
Bildung und Vermittlung

KOFEJ W TŘOCH

Popołdniše zarjadowanja za dorosćenych

Projekty wosebiteje wustajeńcy

Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny. 

Kóžde štwórć lěta přeprošuje Serbski muzej srjedu w 15.00 hodź. wšěch zajimowanych na kofej. Po krótkim zabawjacym přednošku k temje, kiž so do počasa hodźi abo k wurjadnemu objektej z muzejoweho wobstatka móžeće při kofeju bjesadować a stare dopomnjenki wuměnić. Za wšěch je to dobra přiležnosć, najnowše nowinki z dźěła muzeja słyšeć a sej aktualnu wosebitu wustajeńcu wobhladać.

popłatk: 4,50 € inkl. kofej a tykanc

 

PRÓZDNINSKE POSKITKI

  • Wobrazy krajiny

Chcemy wuměłske twórby wosebiteje wustajeńcy zeznać a přemyslować, što nam tute pokazaja. Čehodla je so naša domizna změniła? Što je brunica a za čo so wužiwa? Sami chcemy z wuhlom wobraz rysować abo kładźemy wobraz z přirodnych materialijow.

Hdy: 9.7.; 16.7.; 23.7.; 30.7; 13.8. přeco 13 – 14.30 hodź.

 Puppen                         wobrazy krajiny 2

  • Kašpor Pětr Nohajca a Marta Lute Wóčko

Što činiš z dźěratymi nohajcami a rukajcami abo hdyž jenož hišće jednu namakaš? Móžeš sej mału cool ručnu klanku z toho paslić! Z fantaziju chcemy kaž w starym času sami naše hrajki zhotowić. K tomu sej tež hrajki zašłeho časa w muzeju wobhladamy. Štóž ma, njech stare nohajcy atd. sobu přinjese.

Hdy: 11.7; 18.7; 25.7; 15.8. přeco 13 – 14.30 hodź.

 

Wuměłska wustajeńca wěnuje so z wobrazami, literaturu a filmami načasnym temam.

Zaběramy so ze změnami našeje domizny kaž tež kulturnymi přechodami. Chcemy ze šulerjemi přemyslować, kotry woznam měješe a ma brunica, što zwostanje a što noweho nastanje. Tak steja problematika wotbagrowanja serbskich sydlišćow, industrializacija a nowe jězorowe krajiny w diskusiji.

titul katalog1  prechod_web  prechod_04_web
Wuměłske twórby chcemy bliže zeznać a hladać, kotre mjezynarodne zhomadnosće a rozdźěle mjez wuměłskimi twórbami, w rěči a w kulturje namakamy. Kreatiwnje přesadźimy mysle a začuća we wobrazach, hač přez landart abo rysowanje z wuhlom

Płaćizny: wodźenje a material na wosobu: 2,00 €, nimo zastupa

Přizjewjenje: Tel. 03591/2708700, sekretariat@sorbisches-museum.de

čas: 1 -1,5 hodź.

 

Pokiwy:
Z organizatoriskich přičin prosymy wo přizjewjenje skupinow wot znajmjeńša 8 dźěći/šulerjow. Principielnje wusměri so tajki poskitk na čas wot 60 do 90 mjeńšinow. Tu móže pak so tež indiwidualnje dorěčeć. Za šulerjow z wokrjesa Budyšin je zastup darmotny. K tomu wobliča so kóšty za wotpowědny trěbny material a wjedźenje.

Při wobsahowych a organizatoriskich prašenjach k muzejopedagogiskim poskitkam wobroćće so na našu sobudźěłaćerku, knjeni Móniku Ošikowu, telefonisce pod čisłom 03591/270870-28 abo z mejlku pod m.oschika@sorbisches-museum.de.

logo-kubimobil

Serbski muzej je kooperaciski partner KuBiMobil. Wjace informacijow namakaće pod http://www.kubimobil.de.

Flyer-KuBiMobil