Pućowaca wustajeńca »Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom« wot 15.5.2018 w Kamjencu

Z reformaciju přesadźi so tež serbšćina jako kemšaca rěč. W městach dachu Serbam swójske cyrkwje, kotrež běchu filialki němskich měšćanskich cyrkwjow. Běchu to wusłužene klóšterske cyrkwje a kapałki, kotrež wužiwachu so zwjetša za serbske kemše z prědowanjom. Bože wotkazanje, křćeńcy a wěrowanja pak wotměwachu so we hłownej cyrkwi. Fotografikar Jürgen Matschie je so na puć […]