Pisane poskitki k jutram 2017 w Serbskim muzeju!

Za póstny čas a k jutram smy za našich wopytowarjow zaso wjacore programowe poskitki přihotowali.
18.3., 19.3., 25.3., 26.3.2017, 1.4.2017, 2.4.2017, 8.4.2017 a 9.4.2017 pokazuja ludowi wuměłcy debjenje jejkow w Serbskim muzeju wot 13.00 – 18.00 hodź. W samsnym času wobsteji móžnosć debjenje jejkow w ramiku jedneje dźěłarnički pod nawjedowanjom wuknyć, respektiwnje zwučować.  Dorosćeni płaća za wobdźělenje hromadźe ze zastupom 4,50, dźěći 3 €.

Wot Ćicheho pjatka hač do Jutrowneje póndźele wotměje so zjawne debjenje jejkow přez cyły wotewrjenski čas wot 10.00 – 18.00 hodź. Wosobiny a techniki jednotliwych ludowych wuměłcow namakaće na protyce našeje internetoweje strony: Hlejće prošu pod: https://sorbisches-museum.de/kalender-4/ .
Sobotu, dnja 15.4.2017 skićimy Wam w 15.00 hodź. mjeztym tradicionalny jutrowny program. Lětsa wustupuje rejowanska skupina Smjerdźaca z přewodźenjom skupiny „Sprjewjan“.

Witajće k nam – wjeselimy so na Waš wopyt!