Wot 26. měrca 2017 pokazamy wustajeńcu k wuskutkam reformacije na Serbstwo.

Hižo w poslednich lětach přewjedźachu so po cyłej Němskej wšelke přihoty za jubilejne lěto wozjewjenja Lutherowych tezow. Wittenbergska reformacija njebě jenička forma reformaciskich hibanjow, ale hladajo na wliwy a wuskutki za srjedźny němski region jara rozsudna.
Bože słowo w maćeršćinje – tute žadanje Martina Luthera bě wuchadźišćo za nastaće serbskeho pismowstwa a dalše duchowno-kulturne wuwiće Serbow.
                Wotewrjenje njedźelu, dnja 26. měrca 2017, w 15.00 hodź. na žurli Serbskeho muzeja.
Njedźelu, dnja 26. měrca 2017, w 15.00 hodź wotewri pola nas na žurli Serbskeho muzeja reformaciska wustajeńca. Serbski superintendent Jan Malink poda wobsahowy zawod do wustajeńcy. Komorny ansambl Serbskeho ludoweho ansambla přewodźuje zarjadowanje z kruchomaj „Hommage a Albinus Mollerus I a II“ wot Jana Pawła Nagela. Zastup na wotewrjenske zarjadowanje je darmotny.
Wustajeńca:
We wustajeńcy pokazamy wažne dokumenty reformaciskeje doby, mjez nimi tež wažne rěčne pomniki Serbstwa. Wustajeja so tež wuměłske a nabožne předmjety, kaž tež eksponaty, kotrež wotbłyšćuja wosadne žiwjenje něhdy abo pobožnosć jednotliwca. Titul wustajeńcy „Pjeć lětstotkow“ njepoćahuje so jenož na stawizniske wuchadźišćo, ale tohorunja na cyłu dobu serbskeho ewangelskeho žiwjenja hač do dźensnišeho dnja.
Za čas wustajeńcy poskićimy dwaj přednoškaj.
Srjedu, dnja 3. meje
, w 19.00 hodź. přednošuje knjez dr. Jens Buliš němsce pod titulom „Trotz Warichius und Wendenpapst. Die verblassenden Bilder des sorbischen Göda.“
Ke kóncej wustajeńskeje doby přednošuje srjedu, 23. awgusta, w 19.00 hodź. potom knjeni dr. Lubina Malinkowa wo Ochranowskej wosadźe w zwisku ze Serbami: „Ochranow a Serbja – Herrnhut und die Sorben“.
Samo naš termin za „Kofej w třoch“ srjedu, dnja 10. meje 2017 poćahuje so na temu wustajeńcy. Knjeni Pawlikowa rozprawi wo nabožnych objektach w zběrce Serbskeho muzeja. Wšě zajimcy su namołwjeni, swójske nabožne předmjety sobupřinjesć.
K wustajeńcy je w Ludowym nakładnistwje Domowina kniha „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija.“ wušła. Zjawna prezentacija budźe 28. měrca 2017, w 19.30 hodź. na Michałskej farje w Budyšinje.