Moraliske jězba w reformaciskej wustajeńcy!

Naročne a estetisce wuhotowane wosebite wustajeńcy kulturno-stawizniskeho razu njejsu runjewon prěnja městnosć, na kotrejž wočakuješ sej lěhanski róžk ze zawkami. Ćim mjenje ličiš z tym, zo poskići so Ći k tomu přidatnje deskowa hra. Ale runje to smědźa naši młodźi wopytowarjo wustajeńcy „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ dožiwić.

W najwjetšim rumje wustajeńcy je so jedyn róžk jako lěhanska přestreń wuhotowała.

Hra je natwarjena jako moraliska jězba. Je to deskowa hra ze zaměrom, swoju figurku jako přenju do cila přinjesć. Při tym hraja 20 akcijonowe pola wulku rolu, přez kotrež směš pak dale doprědka postupić pak dyrbiš někotre pola wróćo stupić. Tute akcijonowe pola wotpowěduja dobrym abo negatiwnym skutkam. Někotre čitaš z posměwkom, na přikład „Pomhaš swojimaj staršimaj w kuchni. Dźi 3 pola dale!“ (Nó, to so wudani!)

Wažne ideje a zakłady za koncepciju přinošowachu šulerjo 7. a 8. lětnika Ewangelskeje wyšeje šule w Bukecach pod nawodom knjeza Neumanna a knjeza Kühndela.
Realizaciju přewjedźeštej knjeni Gewalt a knjeni Albrecht!
Wšem wobdźělowanym wutrobny dźak! Zahrajmy!

 

Na fotomaj widźiš naćiski Bukečanskich šulerjow a hotowu hru.

Moraliske jězba w reformaciskej wustajeńcy!
Moraliske jězba w reformaciskej wustajeńcy!