Dar z Texasa

Wot tutoho měsaca wobohaći wosebity dar z Texasa zběrku Serbskeho muzeja.
Jedna so wo model originalneho zwona „Wendish Bell”, kotryž hižo přez mnohe lěta na kampusu uniwersity „Concordia” w Texasu steji. Original, zhotowjeny wot lijernje Gruhl w Małym Wjelkowje, je so 1854 wot wupućowarjow z Łužicy do Serbina přinjesł. Zwón wisaše na wěži wot „The First Wendish Church” – Prěnjeje Serbskeje cyrkwje a pozdźišeje „St. Pauls Lutheran Church” w Serbinje. Po tym přepoda so na „Concordia College of Texas” w Austinje, dźensniša „Concordia University” w Texasu. Model pokaza na stawizny serbskich ewangelskich wupućowarjow 19. lětstotka a budźe so w stajnej wustajeńcy pokazać.

Darićelej, dr. Davidej Zersenej, kiž je Prezident Emeritus, Concordia University w Texasu – wutrobny dźak!

Dar z Texasa