Nazymnik – Pisane zarjadowanja za nazymski čas!

W nazymniku přeprošuje Serbski muzej na tři zarjadowanja. W zwisku z přehladku „KRABAT. Muž. Mytos. Marka.“ wotměje so srjedu, dnja 15.11.17 we 18.00 hodź. wodźenje po wosebitej wustajeńcy. Na to sćěhuje němskorěčacy přednošk stawiznarja Martina Nowakowskeho w 19.00 hodź. pod titulom „Anzeige, Folter, Feuertod: Die Hexenverfolgung der Frühen Neuzeit in der Oberlausitz.“

Sobotu, dnja 18.11.17 so w muzeju kuzła! Dźěćace popołdnjo z Gerhardom Wroblom započina so 16.00 hodź. W 17.00 hodź. pokazamy serbski siluetowy trikowy film „Sedmy rapak“ z lěta 2011.

Nazymnik – Pisane zarjadowanja za nazymski čas!
Kónc nowembra je zaso jónu čas na kofej, tuž přeprošuje restawrator Jan Bart na štwórty Kofej w třoch pod titulom „Drjewo, hlina, słoma – zdźerženje a spad wosebitosće łužiskeje architektoniskeje krajiny.“

Wjeselimy so na Waš wopyt!