Wustajeńca wo Serbach w Kašubskej

Budyski hród je někak 540 km wot pólskeho Bytówa, w kotrymž nańdźeš Muzeum Zachodniokaszubskie [Zapadnokašubski muzej] zdaleny. Dnja, 13.6.2017 poda so dźěl našich kolegow z hóstnej wustajeńcu wo Serbach na tutón puć. W Bytówje ma so pjatk, dnja 16.6.2017 wustajeńca „Serbja.Mały lud. Bohata kultura. – Die Sorben. Kleines Volk. Reiche Kultur.“ wotewrić.

Do toho běše wot oktobra 2014 hač do februara 2015 pola nas w Budyšinje wustajeńca „Kašubojo. Ludowa skupina w Pólskej. Něhdy a dźensa“ widźeć, kotraž předstaješe narodnu mjeńšinu Kašubow ze sewjerneje Pólskeje. Za to so lětsa w kašubskim regionje Pólskeje žiwa kultura Serbow pokazuje. Přidatnje wustaji so fotografiske dźěło Maćija Bulanka „Prjedy hač woteńdźeš“. Jedna so tu wo portrety serbskich žonow, kotrež tehdy hišće wšědnje w serbskej drasće chodźachu.

Wustajeńca je wotewrjena hač do 15.10.2017.