Zakónčace zarjadowanje wosebiteje wustajeńcy “Wotmolowane”

Posledni króć přeprošuje Serbski muzej na wjedźenje z kuratorom Jürgenom Maćijom a zdobom na finisažu wosebiteje wustajeńcy “Wotmolowane”. Wuspěšna wustajeńca witaše z 11 zarjadowanjemi něhdźe 2300 wopytowarjow. Njedźelu, dnja 05.03.2017 w 15 hodź. skići so poslednja móžnosć, sebi přez 250 historiskich fotografijow wobhladać.

Někotre z najstaršich zwobraznjenjow serbskich wosobinow z 1850tych lět so pokazuja. Za wšitkich zajimcow je tež zběrka tutych wobrazow z dalšimi informacijemi jako kniha w Ludowym Nakładnistwje Domowina wujšła. Nimo zajimawych wobrazow pokaza wustajeńca historisku techniku a napodobnjeny historiski ateljej.