W prózdninach do muzeja!

Lube dźěći, starši kaž tež wowki a dźědojo – wjeselimy so hižo na lěćne prózdniny a smy wšelake poskitki přihotowali. Tuž hač do bórze!

04.07.2024 + 11.07.2024, 10 – 12 hodź.: Twarić a bydlić w měsće přichoda

Kak předstajimy sej přichod: bydlenja, drastu, žiwjenske wašnje, mobilitu, ludźi, přirodu a twarstwo? K tomu wopytamy wosebitu wustajeńcu a potym swójske kreatiwne ideje namolujemy abo paslimy sej naše měst(n)o přichoda. Wudźěłki so 08.09.2024 na Dnju wotewrjeneho pomnika w muzeju prezentuja. (staroba: wot 6 lět, płaćizna: 6 €)

09.07.2024 + 23.07.2024, 10 – 11.30 hodź.: Što nam wobrazy powědaja

Wupytamy sej w galeriji Serbskeho muzeja wuměłske twórby, kiž nas wosebje narěča. Ze zynkami a słowami wopisujemy a wotrysujemy wupytany wobraz. Štó z was ma najlěpšu stawiznu k swojemu wobrazej? (staroba: 5 lět, płaćizna: 4 €)

25.07.2024, 10 – 11.30 hodź.: Na slědach serbskich bajow

Tutón program wjedźe najprjedy přez stajnu wustajeńcu, w kotrejž móža šulerjo schowane bajowe figury nadeńć. K tomu předstaja so jednotliwe baje abo bajki. Potom smě kóždy swoju najlubšu figuru molować. (Staroba: 5 lět, płaćizna: 4 €)

 30.07.2024, 10 – 12 hodź.: Mosaikowe wobrazy

Chcemy wuknyć, kak hodźa so wšelakobarbne keramiske kamužki k dekoratiwnemu mustrej zestajeć abo kak wuhotuje so wobrazowy motiw. Štóž chce, njech tež wobraz jako mozaik sam moluje. (staroba: wot 5 lět, płaćizna: 6 €)

-> Přizjewjenja pod: ticket@sorbisches-museum.de abo 03591 270 870 0.