Prěnje zjawne předstajenje noweje koncepcije so wotměło

Na prěnim zjawnym předstajenju noweje wustajenskeje koncepcije za nowotwar Serbskeho muzeja wobdźěli so něhdźe 40 zajimcow w Serbskim domje. Jan Budar wot Załožby za serbski lud jako nošer projekta, dr. Ulrich Hermanns wot grafiskeje firmy Ausstellung Medien Transfer GmbH a Christina Boguszowa jako wjednica muzeja kaž tež dalši muzejownicy wopisachu prěnje ideje a dźěłowy staw. Nowa trajna wustajeńca njebudźe chronologiska, ale modularnje natwarjena. Temowe wobłuki zahaja so w přitomnosći, sahaja wróćo do zašłych lětstotkow a kónča zaso w přitomnosći. Namjet z publikuma, tež přichod zaplesć, muzejownicy rady přiwzaja. Wjele dobrych idejow a impulsow so na zjawnej diskusiji nahromadźi. Tež kritiske přispomnjena pomhaja dale koncepciju wuwić.