Šeroki poskitk zarjadowanjow w awgusće!

W „žnjenskim“ měsacu smědźa so přećeljo muzeja na wjacore zarjadowanja wjeselić. Při muzejowym kofeju srjedu, dnja 16.8.2017 w 15.00 hodź. rozprawja muzejowa wolontarka Mónika Ošikowa k temje „Burska zahroda něhdy a dźensa“.
W poslednim awgustowym tydźenju skedźbnja so hišće raz na so skónčacu reformacisku wustajeńcu.
Dr. Lubina Malinkowa rozprawja srjedu, dnja 23.7.2017 w 19.00 wo poćahach mjez Ochranowskej wosadu a Serbstwom.  Předstaja aktualne wuslědki swojeho slědźenja wosebje nastupajo wuwiće serbskeho šulstwa. Hodźinu do toho, we 18.00 hodź., poskići so wodźenje po wosebitej wustajeńcy.
Finisaža njedźelu, dnja 27.8.2017 wuhotuje so jako swójbne popołdnjo. Program započina so w 15.00 hodź. ze serbskorěčnym wodźenjom sperintendenta Jan Malink po wustajeńcy. 17.00 hodź. přizamkny so němskorěčne wodźenje.
Po tym sćěhuje literarno-hudźbny program lyrikarki Mirany Cyšcyneje a chóra „Budyšin“. W mjezyčasu  poskićimy kofej a tykanc.
A mjeztym zo so jedna wustajeńca swjatočnje skónči – dźěłamy z prócu na přichodnej!-> „KRABAT. Muž. Mytos. Marka“