Lucky Lutk přeprošuje na Rallye

Za čas prózdnin čaka w muzeju  tu a tam Lucky Lutk na našich młodych wopytowarjow. Skići krótke informacije, ma prašenja a nadawki. Tak ma so w galeriji tworjaceho wuměłstwa wěsty wobraz mjez druhimi namakać. Hdyž so wšitke nadawki spjelnja, čaka na Was małka překwapjenka.

Lucky Lutk přeprošuje na Rallye