Nowa sobudźěłaćerka za wobłuk wopytowarskeho serwisa.

Wjeselimy so, pola nas nowu koleginu za wobłuk wopytowarskeje posłužby powitać. Knjeni Madlen Wjelina nastupi tak na městno, kotrež bu z wuměnkom mnoholětneje koleginy knjeni Škodźiny k lětnej změnje swobodne.
Zdobom zawjeselace: knjeni Wjelina ma samo hižo nazhonjenja w muzejowm dźěle.

Witajće k nam!