Finisaža z kuratornym wjedźenjom k nowonawabjenym dźěłam wuměłstwa.

Lubi přećeljo Serbskeho muzeja! Wulki róžk je skerje nimo a z tym skónči so wustajenska doba nowonakupjenych twórbow poslednich pjeć lět. Tohodla přeprošamy wšěch zajimcow, so njedźelu, 31.01.2016 w třoch na kuratornym wjedźenju wobdźělić. Muzejowa wjednica knjeni Boguszowa dźěła z načasnymi wuměłcami hromadźe a je tež mnohich mjeztym zemrětych derje znała.
Ale tež starše dźěła schowaja wjele zajimawostkow w sebi. Husto je stawizna „zady“ wobrazoweho ramika jimaca kaž dobra kniha!
Dźěl nakupjenych twórbow so po tym do stajneje wustajeńcy do wotrjada tworjaceho wuměłstwa zarjaduja. Wjeselimy so na Was!