Sobotu 20.02.16 13.00-17.00 hodź Kubłanski kurs wužrawanje a škrabanje

W času jejkowych wikow w Serbskim domje ma Serbski muzej na Budyskim hrodźe cyle wosebity poskitk: Kirsten Bejmic budźe hromadźe ze swojej dźowku Marielenu pokazać, kak so po starym, wašnju jejka škrabaja a wužrawaja. Za to budźemy ekstra tež jejka z cyblowej jušku barbić. Chcemy cyle po starej tradiciji tutej wosebje we Wojerowskej kónčinje rozšěrjenej technice ze zajimcami zwučować. Poskitk je jónkrótny a jenož tutu sobotu. We 18 hodź přizamknje so zetkanje jejkadebjerjow a zajimcow, tohorunja w Serbkim muzeju.