KRABAT-přednošk 14.3.2018 „Kroatische und osmanische Militaria in der Krabat-Ausstellung des Sorbischen Museums in Bautzen“

„Kroatische und osmanische Militaria in der Krabat-Ausstellung des Sorbischen Museums in Bautzen“

Wustajeńca „KRABAT. Muž. Mytos. Marka.“ wobjednawa žiwjenski čas a pozadnu dobu Janka Šajatovića, němsce Johann von Schadowitz, kotryž ze Žumberka blisko Agrama (Zagreba) pochadźeše a, kak wón so z „Krabatom“ sta.
Von Schadowitz běše Uskoka a pochadźeše  z bliskosće wójskeje hranicy, tak mjenowaneje „Militärgrenze“. Přičina za wutwar tutoho systema baštow a hraničnych pasmow běše přiběrace wupřestrěće osmanskeho mócnarstwa w 16. lětstotku, wosebje pod nawodom Süleimanom I. Wjele wójskich tradicijow na balkanskej połkupje móžemy jenož takle rozkłasć.
Zo wobdźěłaše knjez Holger Schuckelt jako kurator Statnych wuměłskich zběrkow Drježdźany tutón wustajeński wobłuk je za Serbski muzej w kóždym nastupanju zbožowny. Dźak posrědkowanju knjeza Schuckelta zmóžna wupožčenje rjada osmanskich, chorwatskich a dalšich brónjow ze 16. a 17. lětstotka z Turkowskeje Komory za čas wosebiteje wustajeńcy.
Srjedu, dnja 14.3.2018 wobsteji móžnosć sej, tute we Serbskim muzeju skerje njewšědne eksponaty, po pochadźe a woznamjenju rozkłasć dać.
Srjedu, dnja 14.3.2018
18.00 hodź. wodźenje po wosebitej wustajeńcy „KRABAT. Muž. Mytos. Marka.“ – wosebita wustajeńca
19.00 hodź. přednošk. „Kroatische und osmanische Militaria in der Krabat-Ausstellung des Sorbischen Museums, Bautzen“ – na žurli

KRABAT-přednošk 14.3.2018 „Kroatische und osmanische Militaria in der Krabat-Ausstellung des Sorbischen Museums in Bautzen“

Wo wosobje:
Holger Schuckelt je orientowy archeologa a tuchwilu Wyši konserwator w brónjerni Statnych wuměłskich zběrkow Drježdźany
1983 – 1988 studij archeologijie orienta pola Prof. Burcharda Brentjesa na Martina-Lutherowej unwersiće w Halle a w Leningradźe (Pětrohród) specializacija: islamske wuměłstwo
Diplomowe dźěło na temu: Die Defensivwaffen des Nahen und Mittleren Ostens in islamischer Zeit (14.-19. Jh.)
Wobdźělenje na wšelakich archeologiskich wurywanjow w Němskej a w Bołharskej

 Wot 1988 najprjedy wědomostny sobudźěłaćer, potom Konserwator a Wyši konserwator w brónjerni Statnych wuměłskich zběrkow Drježdźany, zamołwity za orientaliske zběrki a europske brónidła
Kurator wjacorych wustajeńcow a awtor mnohich publikacijow

Najwuznamniši wustajeński projekt: Trajna wustajeńca Turkowskeje Komory w Drježdźanskim residencnym hrodźe. K tomu wuda tež wobšěrny katalog.