Jutry w Serbskim muzeju

Nimale 1700 turistow, ale tež domoródnych je zaso jutrowny kónc tydźenja wužiło składnosć, sej wobhladać Budyski Serbski muzej, jeho wustajeńcy a debjenje jejkow. Wosebity wjeršk pak bě program sobotu popołdnju w štyrjoch. Před kopaće połnej žurlu wustupištej Marta a Hanka Zahrodnikec z Ćiska hromadźe z maćerju Anett Zahrodnikowej. Serbske stučki na dudach, serbskich husličkach a pišćałce, ale tež krasnje zanjeseny duet “Komu su sněhowki” publikum zahorichu.

Wosebje zajimawe běchu rozłoženja k jutrownym serbskim nałožkam, serbskej drastu a serbskim hudźbnym nastrojam kaž tež situaciji Serbstwa wokoło Wojerec, kotrež wšitcy třo wotměnjejo přewzachu. Hólču drast prezentowaštaj bratr Werner Zahrodnik a přećel Paul Mautz. Připosłucharjo wužichu po tym hišće składnosć k rozmołwje z talentowanej młodej swójbu z Ćiska.