Hóstna wustajeńca wo Serbach

Zwučenosć, zo wuhladaš na přichodnym wotewrjenju wosebiteje wustajeńcy Serbskeho muzeja kruh dosć derje znatych, swěrnych wopytowarjow muzeja, njebudźe so tutón raz z wěstotu spjelnić. Hišće do wotewrjenja wustajeńcy k stotym narodninam Jurja Brězana předstaji Serbski muzej Serbow jako lud a jich kulturu w muzeju Deutsches Museum Nordschleswig. Tam wotměwa so tematiske lěto wo Serbach. A tež akcent wustajeńcy „Mały lud. Bohata kultura“ je k wjetšemu podźělej na načasne žiwjenje a Serbstwo wusměrjeny.

Adresa:

Deutsches Museum Nordschleswig

Rønhaveplads 12

DK 6400 Sønderborg

Link:  www.deutsches-museum.dk