“Lóšt a tróšt zběranja” 13.01.2016

Přichodnu srjedu, dnja 13.01.16 w 19.00 hodź. wotměwa so nawjazujo na wosebitu wustajeńcu „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ zjawna rozmołwa pod hesłom „Lóšt a tróšt zběranja“.
Ju nawjeduje Jurij Łušćanski, kotryž ma dołholětne nazhonjenja na polu wuměłskeho zběraćelstwa. Najznaćiše „wotkryće“Jurja Łušćanskeho w zwisku z wustajeńcu „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ je drje Mišnjanska pórclinowa figura „Serbski braška“ po předłoze Huga Spielera z lěta 1897/98. Při slědźenjach pokazaše so, zo je figura dźěl serije wo němskich ludowych drastach, na kotruž bě so mjeztym pozabyło.

Na čo maš při zběranju dźiwać, a što takle při tym wšo dožiwiš, wo tym budźe zběraćel na tutym wječoru rozprawjeć. Chcemy rady jednu zjawnu rozmołwu w lochkej atmosferje zahaiić, tuž su wšitcy wutrobnje přeprošeni, ze swójskich dožiwjenjow a nazhonjenjow powědać.

Štóž zajimuje so za pozadki jednotliwych wobrazow a za wuměłcow, ma k tomu wot 18.00 hodź sem we wobłuku zjawneho wjedźenja přez wosebitu wustajeńcu składnosć.
Wobraz: Serbski Braška 1897/98 Mišnjanski pórclin, barbnje pomolowany © Serbski muzej 2015.

“Lóšt a tróšt zběranja” 13.01.2016