Zarjadowanja na Staroměšćanskim festiwalu 31.8.-2.9.2018

Pjatk, dnja 31.8.2018 w 16 hodź.

wotewrětej Towarstwo filatelistow z.t. kaž tež Towarstwo numismatikarjow w Budyšinje zhromadnje ze Serbskim muzejom wustajeńcy k temje

Póstowe stawizny w serbskej Hornjej a Delnjej Łužicy. Ze zběrki dr. Waltera Raucha

Wustajeńca wěnuje so dwurěčnej Łužicy z motiwami wot srjedźowěka hač do přitomnosće.

1000 lět Budyski měr – 50 lět Towarstwo numismatikarjow w Budyšinje z.t.

Tu wustajena zběrka pjenjez wěnuje so temje Budyski měr z lěta 1018. Dalše eksponaty skedźbnjeja na měry wšelakich lětstotkow hač do dźensnišeho. Tež towarstwowe žiwjenje so prezentuje.

(zastup je bjezpłatny)

1.9. a 2.9.2018

WODŹENJA

11/17 hodź.     stajna wustajeńca

15 hodź.           wosebita wustajeńca: Dźěl wote mnje. Skulptury a klanki Reginy Herrmann

WOSEBITE WUSTAJEŃCY

– Dźěl wote mnje. Skulptury a klanki Reginy Herrmann

– Póstowe stawizny w serbskej Hornjej a Delnjej Łužicy. Ze zběrki dr. Waltera Raucha

– 1000 lět Budyski měr – 50 lět Towarstwo numismatikarjow w Budyšinje z.t.

zarjadowanja 31.8.-2.9.2018