Wotewrjenje wustajeńcy “Dźěl wote mnje”, 19.8.2018

Wosebita wustajeńca “Dźěl wote mnje. Skulptury a klanki Reginy Herrmann” wotewrě so njedźelu, dnja 19.8.2018 w 15 hodź. a bu hudźbnje wobrubjena wot budyskeho Trio con moto, zastup je bjezpłatny.

Wustajeńca tradiciju wuskeje zwjazanosće wuměłče ze Serbskim muzejom pokročuje. Je nam wěc wutroby, zo na Reginu Herrmann z jubilejnej wustajeńcu składnostnje jeje 70. narodnin wosebje skedźbnimy, jeje žiwjenski skutk hódnoćimy. W swěće swojich myslow pućuje Regina Herrmann přez časy, kultury a nabožiny, štož jej inspiraciju za tworjenje skića. Z tutoho duchowneho rozestajenja sem je ansambl njeličomnych twórbow, skulpturow a klankow stworiła. Swojim postawam daruje čwak swojeje duše, přetož kóžda z nich je dźěl wot njeje.

K wosebitej wustajeńcy wuńdźe katalog, kiž w muzeju na předań předleži. (9,90 €, na dnju wotewrjenja wustajeńcy 7,00 €)

Sorbisches Museum Puppen_2            Seidenfrau           Sorbisches Museum Wassermann- Sonderausstellung_2