Zakónčenje reformaciskeje wustajeńcy

Z jara poradźenej finisažu zakónčichmy njedźelu, dnja 27.8.2017 wustajeńcu “Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija”.
Zarjadowanski program k wustajeńcy wobsahowaše dźewjeć zjawnych zarjadowanjow,  tři přednoški a sydom zjawnych wodźenjow po wustajeńcy.
Mnoho šulskich a hortowych skupin je sej wustajeńcu wobhladało, zwjetša zwjazane z pedagogiskim poskitkom.
Staw wopytowarstwa leži pola něhdźe 5900 wopytowarjow. Za paralelnu wustajeńcu w Michałskej cyrkwi běchu tole 4800 wopytowarjow, to rěka wšo dohromady něhdźe 10700 wopytowarjow.
Wjeselimy so z wuspěšnej  wustajeńcu, kotraž je wulke mnóstwo ludźi na relewancu reformaciskeho hibanja za wuwiće serbskeho naroda skedźbniła.