Wupisanje dźěłoweho městna: wědomostna wolontarka /wědomostny wolontar (cyfra: 029-21)

Nadawki w Zarjedźe za wokrjesne wuwiće/w Serbskim muzeju

  • wědomostne slědźerske dźěło we wobłuku serbskich kulturnych stawiznow
  • fachowědomostne wudźěłanje wustajenskich koncepcijow a publikacijow
  • wědomostna dokumentacija a techniska systematizacija muzejoweho wobstatka přez
  • inwentarizaciju a archiwizowanje
  • zjawnostne dźěło a kulturne sposrědkowanje přez wjedźenja, přednoški a prezentacije
  • na projekty poćahowane sobudźěło we wobłuku muzejoweje pedagogiki

Požadanski čas kónči so 07.04.2021.

Wupisanje dźěłoweho městna: wolontariat kulturne stawizny 2021