Dobyćerjo wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2021

Po informacijach zamołwiteje za projekty Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu, Weroniki Suchoweje, je so lětsa 37 zapodarjow z 67 kolekcijemi na wubědźowanju dorosćenych wo najrjeńše jutrowne jejko 2021 wobdźěliło. Na žurli Serbskeho domu w Budyšinje je jury wo prěnich městnach w šěsć kategorijach rozsudźiła.

Babette Zenkerowa (Dolna Łužyca), Wolfgang Kotissek (Slepjanski region), Jěwa-Marja Čornakec (Hornja Łužica) běchu lětuši čłonojo juryje.

Hač do kónc meje so dobyćerske kolekcije w kabineće Serbskeho muzeja prezentuja.