Wot 16.11.-04.12.15 muzejowy wopyt jenož za přizjewjene skupiny.

Lubi přećeljo serbskich stawiznow a kultury! W druhej połojcy nazymnika wužada so Waša wutrajnosć! Dla přetwara kasoweho ruma a wotrjada tworjace wuměłstwo wostanje zjawny dźěl Serbskeho muzeja wot 16.11.15-04.12.15 zawrjeny. Wšitke, zarjadowanja so pak runje kaž přizjewjene skupinske wodźenja wotměja, kaž wozjewjene.
W třećim poschodźe so rumnosć wuměłstwa zdźěla přetwori. Foyer z kasu so tež přeměni.

A k swjatemu Mikławšej wobradźamy Wam hižo sobotu 5.12.15 potom hotowu překwapjenku, a Wy směće sej kaž wćipne Jěwy naše nowe rumnosće wobhladać!