Terminy za muzejowy kofej klětu.

Tež přichodne lěto chcemy Was zaso na muzejowy kofej wutrobnje přeprosyć.

Po dołhej klawzurje, móžemy Wam za kapsnu protyku skónčnje terminowy přehlad dać:

29.03.2017, 10.05.2017, 09.08.2017 a 29.11.2017 přeco w 15.00 hodź. w muzejowym kabineće.

Lětsa wobsteji hišće móžnosć 30.11.2016 na muzejowy kofej k temje serbskich motiwach na pohladnicach přinc. Tohorunja w 15.00 hodź.

Wjeselimy so na Waš wopyt!