SORBIAN STREET STYLE – WUBĚDŹOWANJE

SORBIAN STREET STYLE wot 1. februara 2019 do 31. meje 2019

KreativesSachsen_SorbianStreetStyle

Wubědźowanje SORBIAN STREET STYLE wupisa wot 1. februara Ludowa banka Drježdźany-Budyšin w kooperaciji ze Serbskim muzejom w Budyšinje a ze zarjadnišćom KREATIWNA SAKSKA, Sakskim centrumom za kulturne a kreatiwne hospodarstwo.  Namołwjeni su młodźi studowacy modowi designerojo a designerki, wuměłcy a wuměłče, mišterscy šulerjo a šulerki, wosebje w zakónčacych lětnikach kaž tež  profesionalnje skutkowacy w starobje mjez 18 do 35 lět. Wubědźowanje je wusměrjene na wuwiće łužiskospecisfiskeho modoweho a tekstilneho designa z hospodarskim potencialom na zakładźe tradicionelnych serbskich regionalnych drastow a łužiskeho ludoweho wuměłstwa, jich charakteristiki, materiala, technikow, barbow, přitřihow a accessoirow. Zapodać móžeja so jednotliwe produkty kaž tež kolekcije wot jednotliwcow abo dźěłowych skupin. Dobyćerjam kiwa nahladne pjenježne myto za produkciju swojich kreacijow a zmóžni so prezentacija we wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE a w katalogu wot 22.septembra. Posledni termin wotedaća je 31.meja 2019.

Dalše informacije a download pod:

SorbianStreetStyle_Wubědźowanje

SorbianStreetStyle_Přizjewjenje

SorbianStreetStyle_Jury

Serbski muzej přeje wjele wjesela a wuspěcha!