13.2.2019 Workshop – Wodźenje – Přednošk

WORKSHOP

Wot 13 -17 hodź. wotměje so workshop za tkanje z krosničkom a sukanje z jehłu z Petru Kušowej wot dźěłoweje skupiny Stary lud w Dešnje.

Mittelalterhandwerk Pädagogik klein

 

WODŹENJE

We 18 hodź. slěduje wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“.

20181112 14-08-1

 

PŘEDNOŠK WO WĚRJE STARYCH SŁOWJANOW

W 19 hodź. přednošuje prof. Christian Lübke, direktor Leibnizoweho instituta za stawizny a kulturu wuchodneje Europy (GWZO), Lipsk, w Serbskim muzeju na temu: “Gentilna nabožina – starosłowjanska wěra hladajo na zetkanje z křesćanstwom”. Historikar a slawist je wuběrny znajer słowjanskich srjedźowěkowskich stawiznow a bě projektny nawoda slědźenja „Germania Slavica“, kotrež dokumentowaše słowjanske stawizny na periferiji němskich susodow.

Statue aus dem Zbrucz, schematische Darstellung